Sidor

tisdag 1 mars 2016

Styrelse

Styrelse och sektioner


Styrelse:
Ordförande: Sven Olsson
Sekreterare: Sven-Olof Andersson
Kassör: Jacob Eberhardt

Ledamöter:
Jeroen Janssen
Anders Paulsson
Ohno Freszals

Kaj Grenrud

Suppleanter:
Claes Wretfors

Vakant

Revisorer:
Lisbeth Johansson
Gustav Olsson


Revisorsuppleant:
Marianne Olsson


Sektioner:
Ungdomsverksamhet och seglarskolor

Sektionen svarar för planering, information och administration av seglarskolorna samt skötsel av jollar, följebåtar, jollehamnen samt övrig utrustning som seglarskolorna disponerar.
 

Anmälan till seglarskolorna lämnas till: 
Sanna Boson, 0761-409562, sanna.boson(at)gmail.com 
Övriga ledamöter:
Jacob Eberhardt

Varvsplan
Sektionen svarar för frågor som avser, varvsplanen, mastskjul, förrådscontainer, miljö- och säkerhetsfrågor, samordnad sjösättning, upptagning av båtar. 
Kontaktpersoner: Ohno Freszals, Pelle Larsson.


Seglingsverksamheten
Sektionen svarar för klubbens tränings- och tävlingsseglingar och planering av eskaderseglingar samt skötsel av bojar för verksamheten.
Ledamöter: Sven Olsson, Pelle Larsson. 


Klubbstuga och fester:
Sektionen svarar för servering vid klubbens höst- och årsmöte samt vid midsommar- och julfirande med julbord. Sektionen svarar även för utlåning, skötsel och underhåll av klubbstugan samt övriga klubbhusaktiviteter.
Bokning: Sven Olsson, 076-887 13 53.
Stugvärd: Lars Paulsson,
070-8751372
Nyckel till Klubbstugan: Kontakta Ohno Freszals om du vill kvittera ut en nyckel.

Sektionen för boulespel
Sektionen svarar för träning och tävlingsspel samt skötsel av Båtklubbens boulebana.
Kontaktperson:
Ohno Freszals.


För kontakt: Om telefonnummer ej är angivet för kontaktpersonen sänd e-post till: info(at)skillingebatklubb.se

Datum och tider för de olika aktiviteterna se anslagstavlor och här på klubbens hemsida under Aktuellt och Kalender.

Leta i den här bloggen