Sidor

tisdag 7 april 2015

Kontaktinformation



Kontaktinformation

 
info(at)skillingebatklubb.se

Klubbens postadress:
c/o Sven Olsson
Skonaregatan 3
272 38 Brantevik



Styrelsen:
Ordförande: Sven Olsson, 0414-22033, sven.h.olsson(at)gmail.com
Sekreterare: Sven-Olof Andersson
Kassör: Jacob Eberhardt, jacob.eberhardt(at)gmail.com

Seglarskolan:
Barn och ungdom: Anders Paulsson. Anmälan till: Maria Ingvarsson, maria(at)skillingevarv.se

Varvsplan:
Ohno Freszals, 073-513 52 04. Pelle Larsson,

Seglingsverksamhet:
Sven Olsson, 0414-220 33. Pelle Larsson

Klubbstugan:
Bokning: Sven Olsson, sven.h.olsson(at)gmail.com,
0768871353, 0414-22033
Stugvärd: Anders Paulsson.

Sektionen för Boulespel
Ohno Frezals, ohnokerstin(at)gmail.com,
0735135204.

Kontakta funktionärer i första hand via e-post:
info(at)skillingebatklubb.se




Leta i den här bloggen